21 cze 2023

Wymiana butli gazowej w wózku widłowym – jak przebiega? Kto może jej dokonać?

Wózki widłowe z napędem LPG cieszą się sporym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Są bowiem tańsze w eksploatacji niż modele zasilane benzyną lub olejem napędowym. Wymagają jednak regularnej wymiany butli gazowej propan-butan. Jak przebiega wymiana butli gazowej w wózku widłowym? Kto ją przeprowadza?

Wymiana butli gazowej w wózku widłowym – procedura krok po kroku

 Wózek widłowy na gaz to pojazd coraz chętniej wykorzystywany w różnych branżach. Pozwala on przewozić ładunki o znacznych rozmiarach i masie, a jednocześnie jest tańszy w eksploatacji niż modele na benzynę lub olej napędowy. Żeby jednak działał bez zarzutu, konieczna jest regularna wymiana butli gazowej. Jaką ją przeprowadzić, aby nie stworzyć zagrożenia dla ludzi i mienia? Przedstawiamy instrukcję krok po kroku, jak wymienić butlę gazową w wózkach widłowych.

 1. Zatrzymaj wózek widłowy w bezpiecznym miejscu, które zostało wyznaczone do wymiany butli gazowych i zaciągnij hamulec postojowy. Gdy wypali się cały gaz w instalacji, silnik pojazdu automatycznie zgaśnie
 2. Załóż rękawice ochronne
 3. Zakręć zawór butli gazowej, a następnie odłącz od niego elastyczny przewód
 4. Odepnij zatrzaski mocujące osłonę butli i wyjmij butlę gazową z uchwytów
 5. Zakręć zaślepkę na zaworze butli gazowej
 6. Odstaw pustą butlę gazową w wyznaczone miejsce
 7. Upewnij się, czy w nowej butli gazowej znajduje się odpowiedni gaz, a zbiornik nie został uszkodzony
 8. Odkręć zaślepkę butli, a następnie sprawdź stan uszczelek na wyjściu z zaworu. Przyjrzyj się gwintowi, który służy do łączenia nakrętki przewodu elastycznego z zaworem butli
 9. Umieść pełną butlę w uchwycie na wózku widłowym i zabezpiecz ją przy pomocy zatrzasków
 10. Dokręć nakrętkę na przewodzie elastycznym do zaworu butli
 11. Powoli odkręć zawór i sprawdź szczelność butli gazowej

Pamiętaj, wymianę butli gazowych w wózkach widłowych koniecznie powinno poprzedzać założenie rękawic ochronnych. Gaz może bowiem powodować poważne odmrożenia. Istotne jest również to, aby zakręcić zawór butli i nie wymieniać zbiornika w pobliżu źródeł ciepła, gdyż LPG jest skrajnie palny.

Kiedy wymienić butlę gazową? Symptomy świadczące o tym, że w butli brakuje gazu

 Bez odpowiedniej ilości LPG napęd gazowy w wózku widłowym przestanie działać. W efekcie pojazd aż do wymiany pustej butli na nową nie będzie nadawał się do użytku. Żeby uniknąć zastoju w pracy, wymianę butli gazowej w wózku widłowym warto przeprowadzić, zanim zabraknie LPG. Jak rozpoznać, że w butli zaczyna brakować gazu?

Wśród najczęściej występujących symptomów świadczącym o tym, że butla z gazem wymaga wymiany, można wyróżnić:

 • kontrolka sygnalizująca niski poziom LPG w butli gazowej zapala się,
 • silnik wózka widłowego pracuje nierównomiernie,
 • wózek widłowy gaśnie.

Czy można samemu zmienić butlę LPG? Jakie uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach widłowych są konieczne?

 Wymiany butli gazowej może dokonać operator wózka widłowego, o ile ma stosowne uprawnienia. Zdobywa się je po ukończeniu specjalistycznego kursu bezpiecznej wymiany butli LPG wózkach gazowych.

Jeśli jednak żaden z operatorów zatrudnionych w przedsiębiorstwie nie ma wymaganych uprawnień, nie oznacza to, że musisz zrezygnować z wózków widłowych na gaz. Wymienić butlę gazową może bowiem przedstawiciel serwisu zajmującego się dystrybucją butli LPG do wózków widłowych.

Eksploatacja gazowych wózków widłowych – napełnianie i przechowywanie butli gazowej

 Pamiętaj, napełnianie butli gazowej na własną rękę jest niedozwolone. Czynność tę mogą przeprowadzać jedynie zakłady, które mają wymagane zezwolenia. Co więcej, wózki widłowe wyposażone w butle gazowe podlegają cyklicznej kontroli przeprowadzanej przez Komisję Urzędu Dozoru Technicznego.

W przypadku butli gazowych równie istotne jest ich odpowiednie składowanie. Niezachowanie środków ostrożności może być dotkliwe w skutkach. Jak więc przechowywać butle gazowe?

 1. Butle z gazem do wózków widłowych mogą być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, które spełniają wymogi ochrony przeciwpożarowej.
 2. W miejscu przechowywania butli gazowych konieczne jest wyznaczenie strefy zagrożonej wybuchem.
 3. W miejscu składowania butli gazowych powinna znajdować się przynajmniej jedna gaśnica proszkowa.

Co więcej, każda butla gazowa musi być odpowiednio opisana. Na przymocowanej do niej tabliczce fabrycznej powinny znaleźć się takie informacje jak: nazwa producenta, pojemność zbiornika czy też masa pustej butli gazowej.

Wózki gazowe cieszą się dużym uznaniem wśród przedsiębiorców. Charakteryzują się wysoką wydajnością i niższymi kosztami eksploatacji niż wózki widłowe zasilane benzyną lub olejem napędowym. Wymagają jednak okresowej wymiany butli gazowych. Nie jest to skomplikowany proces. Może być jednak przeprowadzany wyłącznie przez osobę legitymującą się stosownymi uprawnieniami, np. przedstawiciela serwisu, który dostarcza butle z gazem.