NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

BUTLE GAZOWE:

Oferujemy zbiorniki o standardowych pojemnościach 2 700l, 4 850l oraz 6 400l. W indywidualnych instalacjach przemysłowych mogą być stosowane zbiorniki o większych pojemnościach do 9 200l.

Tak, posiadamy zbiorniki podziemne, jak i naziemne.

Podejmując decyzje o miejscu instalacji zbiornika przydomowego musimy wziąć pod uwagę obowiązujące przepisy bezpieczeństwa. O różnych odległościach od budynków, granic działek czy drogi.

PojemnośćZbiornik naziemnyZbiornik podziemny
2 700l3,0m1.0m
4 850l5,0m2,5m
6 400l7,5m3,0m

Niezależnie od rozmiarów zbiorników muszą być one oddalone od:

*Napowietrznej linii wysokiego napięcia do 1 kV muszą być oddalone o 3 metry
*Napowietrznej linii wysokiego napięcia powyżej 1 kV muszą być oddalone o 15 metrów
*Studzienek kanalizacyjnych, zagłębień, teletechnicznych muszą być oddalone o 5 metrów.

Dopuszczalna ilość zbiorników znajdująca się obok siebie wynosi 6 sztuk.

Gaz propan zazwyczaj jest najtańszy w okresie letnim.

– Należy uwzględnić zapotrzebowanie gazu np. (w sezonie grzewczym)
– Wydajność odparowywania (zapotrzebowanie do właściwego funkcjonowania urządzeń zasilających)

Odparowywanie gazu zależne jest od wielkości zbiornika i od stopnia napełnienia zbiornika

To zależy od klienta, lecz można wtedy tankować raz w roku, korzystając z niższych cen propanu. Dodatkowym autem jest to, że nie ma wtedy potrzeby domawiania gazu.

Parowniki to są specjalne urządzenia przeznaczone do dużych instalacji przemysłowych, by zapewnić odpowiednią wydajność, wymuszające szybsze odparowywanie gazu.

Zbiorniki naziemne przeznaczone są dla klientów, którzy posiadają większe działki, ponieważ odległości zbiornika od budynków, granic działek czy drogi muszą znajdować się w bezpiecznych, odpowiednich odległościach.

Płyta fundamentalna pod zbiornik naziemny powinna być o grubości od 15 do 30 cm. Również musi ona wystawać ponad powierzchnie gruntu.

Zbiorniki podziemne polecamy w szczególności tym klientom, którzy posiadają małe lub zabudowane działki. Widoczna jest wtedy tylko pokrywa zbiornika. Pozwala nam to wtedy na dowolną aranżację ogrodu, działki czy terenu inwestycji.

Zbiornik podziemny przykrywa około 60-70 cm gruntu.

Zbiornik podziemny nie jest zalecany na tego typu działki, istnieje możliwość zabezpieczenia zbiornika przed zalewaniem go wodą przez tzw. Zakopcowanie.

Tak, jest droższa, lecz warta do przemyślenia z uwagi na dowolne zagospodarowanie terenu.

Powinnyśmy wziąć pod uwagę zapewnienie komfortowego dojazdu dla cysterny z gazem do posesji, na której będzie tankowany zbiornik. Możemy wziąć jeszcze pod uwagę to, że jeśli postawimy zbiornik nie dalej niż 25-30 metrów od granicy posesji cysterna tankująca paliwo nie będzie musiała wjeżdżać na jej teren.

Pozwolenie na budowę potrzebne jest do budynku gospodarczego, usługowego, handlowego, przemysłowego lub jeśli jest on oznaczony literką „i”.
Do wykonania projektu instalacji zewnętrznej do w/w budynków potrzebna jest:
– Aktualna mapa do celów projektowych (nie starsza niż jeden rok)
– Decyzja o warunkach zabudowy.

W przypadku domów jednorodzinnych nie potrzebujemy pozwolenia na budowę. Jest to inwestycja polegająca na zgłoszeniu jej do Starostwa.

 • wniosek zgłoszenia,
 • projekt techniczny wykonany przez uprawnionego projektanta,
 • kopię uprawnień projektanta i kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.
Wielkość zbiornikaMax moc urządzenia
Zbiornik naziemnyZbiornik podziemny
2 700 l30 kW55 kW
4 850 l50 kW90 kW
6 400 l70 kW125 kW

Nie ma obowiązku kupowania zbiornika przydomowego na własność. Istnieje możliwość wydzierżawienia go.

Motto naszej firmy brzmi „Zadowolony Klient to Nasz Klient„. Dlatego cena gazu nie ulega zmianie. Każdy klient posiada takie same prawa. Nie zależnie od tego, czy dzierżawi zbiornik, czy też nie.

Niezależnie od pojemności zbiornika możemy napełnić go jedyne w 85%, ponieważ tyle zajmuje gaz płynny (faza ciekła) i w 15% zajmuje objętości (faza gazowa) gazu płynnego.

Musimy wybrać odpowiedni numer wybierając przy tym, z jakiego woj. jesteśmy i czy chcemy zamówić gaz do instalacji przydomowych, czy przemysłowych.

SPRZEDAŻ GAZU
INSTALACJE PRZEMYSŁOWE
woj. mazowieckie, woj. podlaskie, woj. lubelskie, woj. warmińsko-mazurskie

Maciej Niegowski
+48 533 388 519

Artur Chmielak
+48 600 292 698

SPRZEDAŻ GAZU
INSTALACJE PRZYDOMOWE
Doradca ds. sprzedaży gazu

Monika Skibińska
+48 533 388 515

SPRZEDAŻ GAZU
INSTALACJE PRZEMYSŁOWE

woj. wielkopolskie
woj. kujawsko-pomorskie
woj. łódzkie

Malwina Wojciechowska
+48 500 163 945

INFOLINIA
WOJEWÓDZTWO

woj. mazowieckie
woj. podlaskie
woj. lubelskie
woj. warmińsko-mazurskie

Infolinia
+48 732 999 000
. wielkopolskie
woj. kujawsko-pomorskie
woj. łódzkie

Infolinia
+48 733 888 000

INSTALACJE PRZEMYSŁOWE / PRZYDOMOWE

 • Drohiczyn 602-614-108
 • Kałuszyn 664-157-355
 • Koło 733-888-000
 • Pułtusk 600-563-008
 • Siedlce 600-292-694
 • Sokołów Podlaski 600-292-693
 • Warszawa 732-888-555

Butla powinna stać pionowo oraz powinna być zabezpieczona przed wywróceniem się.

Temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 35 stopni.

Świadczy o tym, że butla jest pełna, a także identyfikuje firmę napełniającą.

Stan techniczny instalacji gazowej sprawdza się (przez przeszkolonego instalatora) przynajmniej raz w roku.

Pamiętaj o tym, że gaz płynny jest cięższy od powietrza i wentylacja powinna być oddolna.

1. Usuń plombę foliową.
2. Sprawdź, czy zawór butli jest zamknięty.
3. Odkręć plastikową zaślepkę.
4. Sprawdź, czy przy wylocie zaworu znajduje się gumowa uszczelka, a jej stan techniczny nie budzi wątpliwości. Jeśli stan uszczelki budzi Twoje wątpliwości, skontaktuj się z dostawcą i poproś o jej wymianę.
5. Przykręć nakrętkę reduktora do zaworu – wystarczy dokręcić ją ręką.
6. Po dokręceniu nakrętki reduktora zawsze sprawdź szczelność połączenia za pomocą wody z mydłem (wystąpienie pęcherzyków powietrza świadczy o wycieku gazu) lub specjalnego testera/pianki.
7. Otwórz zawór butli powoli. Wystarczy jeden obrót.

1. Zachowaj szczególną ostrożność: Nie używaj otwartego ognia!
2. Nie włączaj żadnych urządzeń elektrycznych i światła, Nie pal papierosów, Nie posługuj się telefonem (nawet komórkowym) w mieszkaniu.2. Zamknij zawór butli.
3. Otwórz szeroko okna i drzwi, żeby wywietrzyć pomieszczenie
4. Jeśli zamknięcie zaworu butli spowodowało zatrzymanie wycieku gazu, można wykonać następujące czynności:Sprawdź szczelność połączenia zaworu butli z reduktorem, wykorzystując do tego roztwór pieniący, np. wodę z szamponem, Pojawienie się bąbelków świadczyć będzie o miejscu wycieku gazu, Należy wówczas dokręcić nakrętkę reduktora albo, w razie potrzeby, wymienić uszczelkę gumową w zaworze butlowym.
5. Gdy nie ma możliwości wykrycia lub usunięcia źródła wycieku gazu: Wynieś butlę na zewnątrz pomieszczenia, Powiadom osoby mieszkające w pobliżu o zagrożeniu i opuść budynek, Jak najszybciej wezwij Straż pożarną (tel. 998), korzystając z telefonu na zewnątrz, Skontaktuj się ze swoim dostawcą gazu.

Oferujemy:
*10 kg propan
*11 kg propan-butan
*11 kg autogaz (butla syfonowa) – gaz do wózków widłowych
*30 kg propan
*33 kg propan-butan

Drohiczyn 602-614-108
Kałuszyn 664-157-355
Koło 733-888-000
Pułtusk 600-563-008
Siedlce 600-292-694
Sokołów Podlaski 600-292-693
Warszawa 732-888-555