RODZAJE ZBIORNIKÓW

Oferujemy zbiorniki naziemne i podziemne o standardowych pojemnościach
2 700l, 4 850l oraz 6 400l. W indywidualnych instalacjach przemysłowych mogą być stosowane zbiorniki o większych pojemnościach do 9 200l.

*Zbiorniki podziemne polecamy w szczególności tym klientom, którzy posiadają małe lub zabudowane działki.

Oferujemy:

» Przewidywalność wydatków na ogrzewanie domu, gdyż gwarantujemy jasny i precyzyjny sposób ustalania ceny na sezon grzewczy.

» Wygodę poprzez kompleksową obsługę od doradztwa przez nadzór i wykonanie połączenia instalacji gazowej lub fotowoltaicznej.

» Bezpieczeństwo poprzez stałą opiekę serwisową.

» Dbałość o środowisko naturalne – przetwarzanie energii, zarówno gazu, jak i słońca, to wyraz szacunku dla otaczającego środowiska.

GAZ PŁYNNY

Jest to mieszanina skroplonych i znajdujących się pod ciśnieniem własnych par propanu i butanu oraz niewielkich ilości innych węglowodorów. Może on występować w stanie ciekłym pod ciśnieniem własnych par (faza ciekła) bądź w stanie gazowym (faza lotna).

Gaz płynny jest produktem uzyskiwanym w wyniku destylacji ropy naftowej, bezpośrednio przy wydobyciu gazu ziemnego. Jest gazem bezwonnym, dlatego dodaje się do niego nawadniacz o silnym zapachu, który ułatwia jego wykrycie w przypadku obecności w powietrzu.

W stanie ciekłym, przy wzroście temperatury znacznie się rozszerza, dlatego zbiorniki i butle nie mogą być nigdy całkowicie wypełnione, gdyż wzrostowi temperatury towarzyszy gwałtowny wzrost ciśnienia. Maksymalne napełnienie zbiornika gazem płynnym nie może przekroczyć 85% jego pojemności.

Uwaga: Zbiorniki należy umieścić w bezpiecznych odległościach od budynków i granicy działek. Zbiorniki naziemne powinny znajdować się w odległości 3 metrów, zaś podziemne 1,5m.

Wartość zbiornika
Wymiary (cm)
Średnica zbiorników
Długość zbiornika [A]
Rozstaw podpór [B]
Rozstaw podpór [C]
Wysokość zbiornika podz. [D]
2 700l
125
250
160 80
195
4 850l
430 200
6 400l
555
350

ZBIORNIK NAZIEMNY

ZBIORNIK PODZIEMNY

Dobór zbiorników – ilość, typ i wielkość zbiorników w instalacji

Przy projektowaniu instalacji zbiornikowej, uwzględnić należy nie tylko zapotrzebowanie gazu w konkretnym czasie (np. w sezonie grzewczym), ale również chwilowe zapotrzebowanie gazu (wydajność odparowywania) dla właściwej pracy urządzeń zasilających.

Zdolność odparowywania gazu jest zależna od wielkości, stopnia napełnienia zbiornika. Przy doborze zbiorników przyjmuje się następujące moce odbiorników, które mogą być do nich podłączone:

Wielkość zbiornika
Max moc urządzenia
Zbiornik naziemn
Zbiornik podziemny
2 700 l
30 kW
55 kW
4 850 l
50 kW
90 kW
6 400 l
70 kW
125 kW

Odległość zbiorników

Lokalizacja zbiorników magazynowych LPG jest regulowana w odpowiednich przepisach technicznych i budowlanych. Przed wystąpieniem do wykonania instalacji zbiornikowej, wymagane jest wykonanie stosownej dokumentacji przez osoby z uprawnieniami. Dla instalacji do budynków jednorodzinnych ma zastosowanie jedynie procedura zgłoszenia robót budowlanych. W innych przypadkach wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.


Wielkość zbiornika
2 700 l
4 850 l
6 400 l
A 3 m
5 m
7,5 m
B 1, 5 m
2, 5 m
3,75 m
C
1 m
2,5 m
3 m
D 0,5 m
1,25 m
1,5 m
E 5 m dla sieci 1 kV
15 m gdy sieć => 1kB
S 5 m

Nie musicie Państwo kupować zbiorników przydomowych na własność. W firmie AXAN GAZ jest możliwość dzierżawy. Zapytaj naszego konsultanta już dziś o warunki umowy związane z wypożyczeniem zbiornika.