GAZ W BUTLACH, w sektorze gazu płynnego jest znaczną częścią krajowego rynku. Cieszy się wśród indywidualnych klientów ogromnym uznaniem ze względu praktyczności i uniwersalnego zastosowania w różnych sytuacjach od domowych, piknikowych, czy do ekonomicznego zasilania energią sprzętu w działalności gospodarczej.

Dostarczamy gaz w butlach do sporej części gospodarstw domowych dla potrzeb polskich Gospodyń do przyrządzania posiłków na różnych urządzeniach zasilanych gazem z butli 11kg zawierających najlepszą mieszankę propan-butan.

Z naszych stałych dostaw korzystają również przedsiębiorstwa prowadzące tzw. punkty wymiany butli z gazem oraz do napędu wózków widłowych. Jest to powszechny sposób na obniżenie kosztów eksploatacji.

Zaletą takiego zastosowania jest nieprzerwana ciągłość pracy sprzętu, brak przestoju w ładowaniu akumulatorów w porównaniu z szybkim załadunkiem nowej butli, który trwa chwilę i jest bardzo prosty w obsłudze. Gwarantując bezzwłoczne i stałe dostawy gazu!

Oferujemy:
10 kg propan
11 kg propan-butan
11 kg autogaz (butla syfonowa) – gaz do wózków widłowych
30 kg propan
33 kg propan-butan

»»» Sprawdź opis butli «««

* Nasze butle przechodzą wszelkie procedury bezpieczeństwa, spełniając warunki najlepszej jakości. W ostatecznej fazie produkcji każda pojedyncza butla jest plombowana i certyfikowana.

Gaz w butli jest całkowicie bezpieczny, jeśli jest użytkowany zgodnie z zasadami.

Każda właściwie napełniona butla powinna mieć:

1. Kolor inny niż czerwony, który jest zastrzeżony wyłącznie do butli przeciwpożarowych (gaśnic).
2. Tabliczkę znamionową z informacją o ciężarze netto butli i maksymalnej ilości (wadze) gazu w butli oraz datą ważnej legalizacji.
3. Instrukcję bezpieczeństwa w postaci naklejki. W instrukcji bezpieczeństwa znajdują się podstawowe informacje o gazie, firmie, która napełniła tę butlę i telefon kontaktowy. Należy pamiętać, że nazwa firmy napełniającej na naklejce butli musi być zgodna z nazwą znajdującą się na butli.
4. Zaślepkę na zawór zabezpieczającą gaz przed wyciekiem w razie przypadkowego odkręcenia zaworu butli.
5. Folię termokurczliwą (plombę) na zaworze butli, która świadczy o tym, że butla jest pełna, a także identyfikuje firmę napełniającą. Nazwa firmy napełniającej na folii powinna być zgodna z nazwą znajdującą się na butli.

Zasady bezpiecznego użytkowania butli:

kupuj butle wyłącznie ze znanego i legalnego źródła. Zabronione jest napełnianie butli w nieprzystosowanych do tego miejscach, takich jak np. stacje autogazu lub nielegalne rozlewnie
sprawdzaj, czy na butli znajduje się informacja o firmie napełniającej butlę
zachowuj folię termokurczliwą i paragon do ewentualnej reklamacji
sprawdź (przez przeszkolonego instalatora) przynajmniej raz w roku stanu techniczny instalacji gazowej, do której podłączona jest butla
dbaj o stan techniczny przewodów gazowych w twoim urządzeniu, głównie przewodów elastycznych (gumowych); należy regularnie sprawdzać, czy przewód elastyczny nie jest uszkodzony lub pęknięty
nigdy nie stawiaj butli z gazem w pobliżu źródła ciepła oraz w miejscach nasłonecznionych; temperatura w pomieszczeniach, w których używana jest butla, nie może wynosić więcej niż 35°C
nie przechowuj butli w piwnicach, pomieszczeniach poniżej poziomu terenu
transportuj butle wyłącznie w pozycji stojącej, zabezpieczając je przed przesuwaniem,
zapewnij skuteczną wentylację w pomieszczeniach, w których stosujesz urządzenia na gaz płynny
Pamiętaj o tym, że gaz płynny jest cięższy od powietrza i wentylacja powinna być oddolna.

Postępowanie w przypadku awarii butli

Jeśli poczujesz ulatniający się gaz z butli:

1. Zachowaj szczególną ostrożność:

Nie używaj otwartego ognia!
Nie włączaj żadnych urządzeń elektrycznych i światła,
Nie pal papierosów,
Nie posługuj się telefonem (nawet komórkowym) w mieszkaniu.

2. Zamknij zawór butli.
3. Otwórz szeroko okna i drzwi, żeby wywietrzyć pomieszczenie
4. Jeśli zamknięcie zaworu butli spowodowało zatrzymanie wycieku gazu, można wykonać następujące czynności:

Sprawdź szczelność połączenia zaworu butli z reduktorem, wykorzystując do tego roztwór pieniący, np. wodę z szamponem,
Pojawienie się bąbelków świadczyć będzie o miejscu wycieku gazu,
Należy wówczas dokręcić nakrętkę reduktora albo, w razie potrzeby, wymienić uszczelkę gumową w zaworze butlowym.

5. Gdy nie ma możliwości wykrycia lub usunięcia źródła wycieku gazu:

Wynieś butlę na zewnątrz pomieszczenia,
Powiadom osoby mieszkające w pobliżu o zagrożeniu i opuść budynek,
Jak najszybciej wezwij Straż pożarną (tel. 998), korzystając z telefonu na zewnątrz,
Skontaktuj się ze swoim dostawcą gazu.

1. Usuń plombę foliową.
2. Sprawdź, czy zawór butli jest zamknięty.
3. Odkręć plastikową zaślepkę.
4. Sprawdź, czy przy wylocie zaworu znajduje się gumowa uszczelka, a jej stan techniczny nie budzi wątpliwości. Jeśli stan uszczelki budzi Twoje wątpliwości, skontaktuj się z dostawcą i poproś o jej wymianę.
5. Przykręć nakrętkę reduktora do zaworu, ­ wystarczy dokręcić ją ręką.
6. Po dokręceniu nakrętki reduktora zawsze sprawdź szczelność połączenia za pomocą wody z mydłem (wystąpienie pęcherzyków powietrza świadczy o wycieku gazu) lub specjalnego testera/pianki.
7. Otwórz zawór butli powoli. Wystarczy jeden obrót.

Dostarczamy butle na terenie następujących miast i okolic:

Drohiczyn 602-614-108
Kałuszyn 664-157-355
Koło 733-888-000
Pułtusk 600-563-008
Siedlce 600-292-694
Sokołów Podlaski 600-292-693

Butle do gastronomii Warszawa
733-555-222

3 500 dystrybucji butli gazowych w 78 powiatach na terenie kraju!

Magazyn Warszawa
Mariusz Matak

+48 732 888 555

Magazyn Kowiesy
Tomasz Brzózka

+48 785 591 992

Infolinia
+48 600 109 200
(woj. mazowieckie)

Butle gazowe dostarczamy
Poniedziałek-Piątek:
08:00-17:00
Sobota:
08:00-15:00
W niedzielę butli gazowych nie dostarczamy!

Infolinia
+48 733 888 000
(woj. wielkopolskie)

Butle gazowe dostarczamy:
Poniedziałek-Piątek
08:00-16:00
W sobotę i niedzielę butli gazowych nie dostarczamy!

Szybki kontakt