20 lip 2023

Gdzie może stanąć naziemny i podziemny zbiornik na gaz? Pojemność zbiorników i ich usytuowanie na działce

Ogrzewanie gazowe to coraz chętniej wybierane rozwiązanie. Żeby jednak zdało egzamin, gaz płynny musi być odpowiednio przechowywany. Służą temu specjalne zbiorniki. Podpowiadamy, gdzie może stanąć naziemny zbiornik na gaz, aby instalacja była w pełni bezpieczna w użytkowaniu i zgodna z obowiązującymi normami.

Zbiorniki na gaz – dostępne rodzaje i pojemności

 Gaz płynny to ekologiczne, ekonomiczne i bezpieczne źródło energii, które cieszy się rosnącą popularnością, zwłaszcza w miejscach, do których gaz ziemny nie dociera. Stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych paliw. Można go wykorzystać nie tylko do ogrzewania domu, ale również przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Zasilana gazem płynnym instalacja zbiornikowa jest praktycznie bezobsługowa i nie wymaga osobnego pomieszczenia do magazynowania paliwa, co stanowi jej dodatkowy atut.

System ogrzewania gazem płynnym może składać się albo ze zbiornika naziemnego, albo ze zbiornika podziemnego. To, na jaki się zdecydujesz, jest wypadkową wielu czynników. Wybór rodzaju zbiornika zależy m.in. od:

 • powierzchni działki,
 • poziomu wód gruntowych,
 • względów bezpieczeństwa,
 • względów estetycznych,
 • indywidualnych potrzeb.

Zbiorniki naziemne są tańsze w budowie. Natomiast zbiorniki podziemne lepiej wypadają pod względem estetyki. Jedynym widocznym elementem podziemnego zbiornika na gaz płynny jest bowiem pokrywa. Niestety, nie wszędzie można go posadowić. Jest on niezalecany np. w przypadku działek o wysokim poziomie wód gruntowych.

Na rynku dostępne są zbiorniki na gaz o różnej pojemności – 2700 l, 4850 l i 6400 l. W przypadku domów jednorodzinnych o powierzchni do 300 mkw. zazwyczaj stosuje się warianty o pojemności 2700 l. To praktyczna i wygodna opcja, gdyż pozwala na jedno tankownie w roku. Oczywiście indywidualne tempo zużycia gazu może się różnić od przyjętej średniej. Dlatego w niektórych przypadkach trzeba będzie częściej uzupełniać zbiornik.

Gdzie powinien zostać usytuowany zbiornik gazowy? Zasady ogólne

 Zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych dotyczących sposobu usytuowania zbiorników na gaz płynny, zbiornik LPG musi znajdować się poza domem – na terenie działki. Nie można go jednak ulokować w zagłębieniach terenu i miejscach podmokłych. Takie położenie wpływałoby niekorzystnie na pracę systemu i stwarzałoby zagrożenie dla bezpieczeństwa. Usytuowanie zbiornika na działce zależy również od jego rodzaju.

 1. Zbiornik naziemny. To najchętniej wybierana opcja w przypadku domów jednorodzinnych. Jak sama nazwa wskazuje, instaluje się go na ziemi, a dokładnie na płycie fundamentowej. Powinna ona wystawać ponad powierzchnię gruntu i mieć grubość od 12 do 20 cm.
 2. Zbiornik podziemny. Montuje się go pod powierzchnią ziemi, w specjalnie przygotowanym wykopie o długości 4,6 m, szerokości 3,5 m i głębokości 1,85 m również na płycie fundamentowej.

Jaka odległość zbiornika gazu od budynku? Wielkość zbiornika a jego położenie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. jasno wskazuje, w jakiej odległości należy umieścić zbiornik na gaz płynny od domu, zabudowań gospodarczych czy też granic działki, aby zadbać o bezpieczeństwo użytkowników. Zależy to od pojemności i rodzaju zbiornika.

Minimalna odległość zbiornika na gaz płynny od domu

 W przypadku zbiornika naziemnego minimalne dopuszczalne odległości od domu jednorodzinnego wynoszą:

 • 3 m – jeśli to zbiornik naziemny o pojemności 2700 l,
 • 5 m – przy pojemności zbiornika 4850 l,
 • 7,5 m – jeśli naziemny zbiornik ma pojemność 6700 l.

W wersji podziemnej minimalne dopuszczalne odległości budynku mieszkalnego wynoszą:

 • 1 m – jeśli zbiornik podziemny ma pojemność 2700 l,
 • 2,5 m – przy pojemności zbiornika 4850 l,
 • 3 m –  dla zbiornika o pojemności 6700 l.

Minimalne odległości zbiornika na gaz płynny od zabudowań gospodarczych, ogrodzeń i dróg

 W przypadku zbiorników na gaz płynny i zabudowań gospodarczych, ogrodzeń i dróg obowiązują te same odległości co dla domów jednorodzinnych.

Odległość zbiornika na gaz od granicy działki budowlanej

 Zbiornik na gaz płynny powinien zostać umieszczony maks. 35-50 m od granicy posesji. Tyle bowiem wynosi długość węża cysterny, która dostarcza paliwo. Takie posadowienie zbiornika zapewni do niego dostęp bez konieczności wjazdu na teren działki, co ułatwi dostawy gazu. Nie jest to jednak wymóg bezwzględny.

Prawo natomiast jasno wskazuje, jaka powinna być odległość zbiorników na gaz płynny od granicy działki budowlanej:

 • 1,5 m – w przypadku zbiornika naziemnego o pojemności 2700 l,
 • 2,5 m – jeśli zbiornik naziemny ma pojemność 4850 l,
 • 3,75 m – jeżeli pojemność zbiornika naziemnego wynosi 6400 l.

Odległość zbiornika na gaz płynny od innych elementów będących w granicy działki

 Na działce mogą znajdować się także inne elementy, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze miejsca posadowienia zbiornika na gaz płynny. Niezależnie od pojemności i rodzaju zbiornika musi on znajdować się w odległości:

 • 5 m od wszelakich studzienek np. teletechnicznych, wpustów kanalizacyjnych i zagłębień terenu,
 • 3 m od linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej o napięciu do 1 kV,
 • 15 m od linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej o napięciu równym bądź większym od 1 kV.

Czy zbiornik z gazem musi być ogrodzony?

 Nie, przydomowy zbiornik LPG zewnętrzny nie musi być ogrodzony. Dla zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony przed osobami postronnymi możesz to zrobić. Pamiętaj jednak o zachowaniu minimalnej dopuszczalnej odległości pomiędzy zbiornikiem a ogrodzeniem.

Jak ukryć zbiornik na gaz?

 Jeżeli masz na uwadze względy estetyczne posesji, lepszym wyborem będzie zbiornik podziemny. Jest on praktycznie niewidoczny. W miejscu, gdzie został wkopany, w zupełności wystarczy zasiać trawę. Niestety, nie zawsze montaż instalacji gazowej ze zbiornikiem podziemnym jest możliwy i opłacalny. Dlatego wiele osób decyduje się na wybór zbiornika naziemnego. Sadząc wokół niego roślinność, można go sprytnie schować na działce.

Gaz płynny to doskonałe źródło energii. Jest ekologiczny, bezpieczny i nie wymaga specjalnego pomieszczenia do składowania paliwa w budynku. Przechowuje się go w specjalnym zbiorniku LPG, który może być usytuowany zarówno na ziemi, jak i pod powierzchnią gruntu. To, na jaką opcję się zdecydujesz, zależy od wielu względów – indywidualnych potrzeb domu, warunków zabudowy czy też względów estetycznych.