03 lut 2023

Na czym polega badanie techniczne zbiornika LPG?

Każdy zbiornik na gaz płynny musi być objęty kontrolą Urzędu Dozoru Technicznego. Przeprowadza się okresowe badania prób ciśnieniowych, które pozwolą na sprawdzenie, czy korzystanie ze zbiornika jest możliwe w dalszym czasie. Dokonuje tego specjalny inspektor wraz z pracownikami firmy, która instalowała dany zbiornik. Kiedy należy przeprowadzić kontrolę i jak ona wygląda?

Kto przeprowadza badanie zbiornika?

Zakończenie budowy oraz instalacji zbiornika na gaz płynny wymaga kontroli i odpowiedniego udokumentowania. Przeprowadzenie badań budowy oraz wypróbowanie instalacji jest bardzo ważne przed całkowitym oddaniem jej w ręce właścicieli. Trzeba sprawdzić, jak wytrzymała jest konstrukcja, zbadać jej szczelność czy stan powłoki antykorozyjnej podziemnego zbiornika. Każde z tych badań przeprowadza inspektor Urzędu Dozoru Technicznego i wystawia pozytywną lub negatywną opinię, która umieszczana jest w tzw. paszporcie, czyli udokumentowanych protokołów przeprowadzonych badań. Sprawdzenie stanu technicznego zbiornika jest podstawową czynnością, którą przeprowadza się przed jego użytkowaniem. Skontrolowanie zaworów określa, czy zbiornik jest bezpieczny. Każdy element musi być sprawdzony z dokładnością – ciśnienie, sposób otwarcia zaworów, zgodność z projektem budowlanym czy też sprawdzenie poziomowskazów gazu. Zbiorniki posiadają sygnalizację, która informuje o poziomie jego napełnienia. Uzyskanie pomyślnego wyniku badań zbiorników LPG oraz sporządzenie właściwej dokumentacji upoważnia do eksploatacji urządzenia. Książka Rewizji jest podstawowym dokumentem, który przechowuje się w UDT.

Co jaki czas należy przeprowadzić badanie zbiornika?

Stały dozór zbiornika na gaz płynny jest określany przepisami UDT. Nakazują one przeprowadzać badanie doraźne zbiornika LPG nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Należy sporządzić poświadczenie kontroli zaworów bezpieczeństwa. Dołącza się je do dokumentacji w Książce Rewizji. Corocznie przeprowadzają ją pracownicy firmy, która zakładała instalację. Inspektor UDT natomiast przeprowadza ją nie rzadziej niż co 9 lat. Dokonuje się także badania rewizyjnego zbiornika LPG i jego zewnętrznej pracy mniej więcej co 3 lata. Polega ono na sprawdzeniu stanu technicznego zbiornika. Ocenia się go pod względem zaworów bezpieczeństwa, sprawdza się kondycję powłoki antykorozyjnej oraz koloru zbiornika, który może wskazywać na nieprawidłowości. Informacje uaktualnia się w Książce Rewizji. Kontrola ta przeprowadzana jest w obecności inspektora UDT.

Rodzaje badań zbiorników na gaz płynny

Rewizja wewnętrzna musi być przeprowadzona co 6 lub 12 lat w zależności od typu zbiornika, który zamontowany jest na parceli. Częściej sprawdza się te podziemne. Tego typu badanie techniczne zbiornika LPG polega na wizualnej ocenie stanu technicznego ścianek oraz połączeń, które są w nim obecne, sprawdzenie wzmocnień i całego wyposażenia. Wykonuje się także pomiar grubości ścianek. Dokonują tego pracownicy serwisu instalacyjnego wraz z inspektorem UDT. Zbiornik musi przejść także przez próbę ciśnieniową. Zakłada się, że nie powinna być ona przeprowadzana rzadziej niż co 12 lat. Może być to jednak przedłużone na polecenie Inspektora, który nie stwierdził podczas ostatniej kontroli usterek. Przeprowadza się różne rodzaje badań zbiorników. Najczęściej przechodzą one przez badania okresowe. Jest to forma pełnej kontroli urządzenia w określonym terminie. Badania doraźne eksploatacyjne natomiast wykonuje się w razie potrzeby. Badania doraźne powypadkowe to najbardziej skomplikowana procedura, która wymaga szybkiej reakcji. W wyniku awarii lub niebezpiecznego uszkodzenia zbiornika należy szybko wszcząć postępowanie, w którym wyjaśni się przyczyny zdarzenia i wdroży się działania zapobiegawcze.

Przeprowadzenie badań kontrolnych w zbiorniku na gaz płynny jest bardzo ważne. Chroni to przed wieloma uszkodzeniami. Pozwala wychwycić wiele nieprawidłowości, które mogą zdarzyć się podczas pracy urządzenia. Dzięki temu zyskuje się pewność, które urządzenia są w pełni sprawne, a które powinno się już wymienić. Bezpieczeństwo użytkowania jest najważniejsze, dlatego nie warto zaniedbywać żadnego z badań.